baithak

↑ Grab this Headline Animator

Saturday, January 13, 2024

whimsy /neoteny / skate / jan 13

 whimsy /neoteny / skate


skating on dark clouds
neoteny in elites
whimsy wondering

#haikuchallenge (whimsy)
#BraveWrite (neoteny)
#haikufeels (skate)

#micropoetry #HaikuSeed #ginkgo
#haiku #senryu #writingcommunity
#poetrycommunity #thaiku #tpoem
baithuk.wordpress.com
baithak.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home