baithak

↑ Grab this Headline Animator

Saturday, June 24, 2023

#thaiku 73

 #thaiku 73


khudarah

khudarah samjhay
haiN na kabhi samjhaiN gay
zehni khalifshaar

#haiku #senryu #tpoem #thaiku
www.baithuk.wordpress.com
http://baithak.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home